DESTİNASYON ÇEKİCİLİK UNSURU OLARAK GASTRONOMİ TURİZMİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ................................GASTRONOMY TOURISM AS A ELEMENT OF DESTINATION ATTRACTION: AN EXAMPLE OF KASTAMONU
Yazarlar : Yrd. Doç. Dr. Aydoğan AYDOĞDU* Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü........Senem DUMAN**Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
ULUSAL TURİZM KONGRELERİNDE GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ALANI İLE İLGİLİ YAYINLANAN BİLDİRİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ......................................ANALYSIS OF PUBLISHED PAPERS IN NATIONAL TOURISM CONGRESS PROCEEDINGS IN THE FIELD OF GASTRONOMY AND CULINARY ARTS
Yazarlar : Arş. Gör. Gökhan YILMAZ Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi gokhanyilmaz@akdeniz.edu.tr
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİ VE OTELLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ......................................AN EVALUATION OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH IN HOSPITALITY INDUSTRY FOR CONSUMERS AND HOTELS
Yazarlar : Öğr. Gör. Didem KUTLU Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Antalya ............Doç.Dr. Hasan AYYILDIZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Trabzon
LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE ÖĞRENMEDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ .................................................................................THE CAUSES OF FAILURE IN ENGLISH LEARNING FOR THE CASE OF THE UNDERGRADUATE TOURISM STUDENTS
Yazarlar : Yrd. Doç. Dr. Nurettin AYAZ Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü - Sibel YALI Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD - Arzuhan AYDIN Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD
GÜNLÜK TUR PROGRAMLARI OLUŞTURMADA VERİ MADENCİLİĞİ: A GRUBU SEYAHAT ACENTASI ÖRNEĞİ ............................................................................THE USE OF DATA MINING TO CREATE A DAILY TOUR PROGRAMS: A SAMPLE OF A GROUP TRAVEL AGENCY
Yazarlar : Öğr.Gör.Abdullah AKGÜN Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kampüs Antalya akgun@akdeniz.edu.tr Prof.Dr.Beykan ÇİZEL Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kampüs Antalya beykan@akdeniz.edu.tr