TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİ MÜFREDATLARININ UYGULAMA YETERLİLİĞİNİN PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ BAKIŞ AÇISIYLA İRDELENMESİ...........................................................AN EVALUATION FOR PROFESSİONAL TOURİST GUIDANCE EDUCATİON
Yazarlar : Arş. Gör. Nuray EKER Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi,
POTANSİYEL İŞ GÜCÜ OLARAK TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ETİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA.................................THE DETERMINATION OF TOURISM STUDENTS' ETHICAL TRENDS AS POTENTIAL LABOUR: AN APPLICATION TOWARDS ATATÜRK UNIVERSITY TOURISM FACULTY
Yazarlar : Öğr. Gör.Ekrem AYDIN Artvin Çoruh Üniversitesi, Arş. Gör.Aykut ŞİMŞEK Atatürk Üniversitesi, Arş. Gör.Emre ÇİLESİZ Atatürk Üniversitesi
OTOMASYON DERSİ ALAN TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ÖNBÜRO OTOMASYON PROGRAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ.................................DETERMINING THE ATTITUDES OF TOURISM STUDENTS WHO HAS TAKEN AUTOMATION COURSES TOWARDS FRONTDESK AUTOMATION PROGRAMS
Yazarlar : Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Emre BOZKURT Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DİASPORA TURİZMİ: TÜRKİYE-AZERBAYCAN ÖRNEĞİ...................................DIASPORA TOURISM: A CASE STUDY FROM TURKEY-AZARBAIJAN
Yazarlar : Yrd. Doç. Dr. Canan Tanrısever Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
TURİZMDE GÜDÜLENME KURAMLARI KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTALARININ REKLAM GÖRSELLERİNİN ANALİZİ.................................ADVERTISING IMAGES ANALYSIS OF THE TRAVEL AGENCIES IN THE CONTEXT OF TOURISM MOTIVATION THEORIES
Yazarlar : Arş. Gör. Çağdaş AYDIN Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Ceren AYDIN Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı