Turizm & Araştırma Dergisi hakkında

TURAR Turizm ve Araştırma Dergisi; 2012 yılından itibaren doğrudan ve dolaylı olarak Turizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmaların/araştırmaların literatüre katkı sunması amacıyla yayımlanması ve bir araya getirilmesini hedefleyen bilimsel hakemli bir dergidir. Bu bağlamda, hem yerel hem de küresel düzeyde alana katkı sunma hedefine sahip dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

TURAR Dergisi, turizm araştırmacılarının akademik çalışmalarını paylaştığı ve birbirlerinden haberdar olduğu bir platform olarak yılda 2 sayı (Kış/Nisan ve Yaz/Ekim) yayımlamaktadır.


TURAR Dergisi, turizmin bütün alt alanlarında özgün araştırma makalelerini, vaka takdimi (short communications), teknik notlar, raporlar ve incelemeler yayınlayan çift taraflı kör hakemlik ilkesi uygulayan, açık erişimli uluslararası bir dergidir.


TURAR Dergisi, Index Copernicus, ASOS Indeks, Google Scholar, OpenAIRE indekslerinde taranmaktadır.


TURAR Dergisi’ ne gönderilen makalelerden herhangi bir ücret alınmamaktadır.