Yönetici Editör

Prof. Dr. Sayım Yorgun

Baş Editör

Prof. Dr. Muhsin Halis

Alan Editörü

Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ

Dil Editörü

Öğr. Gör. Dr. Zafer ÇAMLIBEL

Editörler

Prof. Dr.  Abdülkadir Şenkal

Prof. Dr.  Mehmet Sarıışık

Prof. Dr.  Ceylan Gazi Uçkun

Prof. Dr. Semra Aktaş Polat

Prof. Dr. Serkan Polat

Doç. Dr. İskender GÜMÜŞ

Diğer Editörler

Turizm İşletmeciliği Editörü
Prof. Dr. Mehmet Sarıışık
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
msariisik@subu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0681-6137


Turizm Rehberliği Editörü
Prof. Dr. Burhanettin Zengin
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
bzengin@subu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6368-0969


Rekreasyon Yönetimi Editörü
Doç. Dr. Abdulmenaf Korkutata
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye
akorkutata@comu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7915-8174


Gastronomi ve Mutfak Sanatları Editörü
Doç. Dr. Serkan Polat
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
serkan.polat@medeniyet.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9128-7443


Turizm Sosyolojisi Editörü
Prof. Dr. Semra Aktaş Polat
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
semra.polat@medeniyet.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2324-2200


Turizm Ekonomisi Editörü
Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum, Türkiye
oemsen@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1809-0513


Sosyal Politika ve Endüstriyel İlişkiler Editörü
Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kocaeli, Türkiye
asenkal@kocaeli.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5888-7474


Yönetim Psikolojisi Editörü
Prof. Dr. Ceylan Gazi Uçkun
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kocaeli, Türkiye
guckun@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0169-5401


Turizm ve Çalışma İlişkileri Editörü
Doç. Dr. İskender Gümüş
Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kırklareli, Türkiye
iskender.gumus@klu.edu.tr
ORCİD: 0000-0002-1428-0512

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Mustafa Akal

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla Akbaba

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Aktaş

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Altınay

Oxford Brookes University

Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Şeyhmus Baloğlu

University Of Nevada, Las Vegas

Prof. Dr. Orhan Batman

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol Çavuş

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun İstanbullu Dinçer

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel Ekinci

Henley Business School

Prof. Dr. Mustafa Gülmez

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Sarıışık

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi Okumuş

University Of Central Florida

Prof. Dr. Mustafa Tepeci

Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Alp Timur

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan Sırakaya Türk

University Of South Carolina

Prof. Dr. Adnan Türksoy

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer Uysal

University Of Massachusetts Amherst

Prof. Dr. Kurban Ünlüönen

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Atila Yüksel

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Türkay

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Burhanettin Zengin

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Bilsen Bilgili

Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet Kılınç

Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Kazım Ozan Özer

Nişantaşı Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Koyuncu

Nevşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Salih Kuşluvan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi